Bildterapi

Genom bildterapi får deltagaren möjlighet att utforska sig själv på ett djupare plan och upptäcka nya sidor av sin personlighet. Processen består av kreativt skapande, reflekterande och bearbetande samtal.

Skapandeprocessen öppnar upp för samtal som annars kan känns tunga och svåra. De flesta som genomgått bildterapi känner att det har hjälpt dem att bearbeta svåra situationer i livet.

 

Bildterapi hjälper deltagaren att:

  • Minska stress
  • Få bättre självinsikt och självkänsla
  • Lära känna sin egen personlighet
  • Aktivera flera delar av hjärnan
  • Uttrycka känslor som känns svårtolkade

 

Personer som har problem i vardagslivet vänder sig ofta till bildterapi för avslappning och för att uttrycka känslor de saknar ord för. Många gånger kan bildterapi hjälpa personer med depression eller ångest att komma tillbaka till arbetslivet.

Bildterapi hjälper våra hjärnhalvor att synkroniseras.

Bilder och känslor sägs vara mest representerade  i vår högra hjärnhalva.

Den verbala kommunikationen, logiken och orden sägs vara mest represtenterade i den vänstra hjärnhalvan.

Med bildterapi matchar man bild, kropp, kommunikation och logik. 

Genom bildterapi skapar vi synkroniseringar mellan våra hjärnhalvor vilket därmed skapar nya neuronförbindelser. Nya neuronförbindelser öppnar upp för kommunikation mellan hjärta och hjärna.

Det öppnar upp för samarbete och samförstånd av hela vårt system vilket ger en större kropps- och självkännedom. Du får en större medvetenhet om dig själv, dina mönster och det som stör i ditt liv och din vardag.

Du ökar din förmåga att välja, göra, tänka och känna på ett nytt sätt.

Du behöver inte längre vara fången i att göra som du alltid har gjort och få samma resultat som du alltid har fått.

Fokus ligger inte på att måla snyggt , vi använder bilden för att ge utttryck för det undermedvetna.