Livsriktning

Livsriktning, 100 min.

Utforska vägen till glädje, energi, motivation & förändring

Livet är i ständig förändring och vi förändras med livet. Ibland när livet förändras så stämmer inte längre de mål och drömmar vi tidigare haft. Vi kan uppleva att vi inte längre vet vart vi är på väg.
Vi kan börja ställa oss frågor som:

·       Vem är jag i det nya som sker?

·       Vart är jag på väg?

·       Vad vill jag med mitt liv?

Genom coaching, bild och energibehandling utforskar vi tillsammans den nya vägen och riktningen i ditt liv.


Kroppsorienterad terapi

Hjälper till att lösa upp spänningar och stagnationer som har satt sig kroppen.


Samtal/Coaching

I samtalet möts vi där du är.
Tillsammans utforskar vi vägar till förändring på din personliga resa. 
Tjänsten erbjuds även via Zoom & telefonsamtal

Bildterapi

 När orden inte räcker till kan de kreativta skapande och reflekterande samtalet hjälpa till nya insiker och ny riktning. 
Tjänsten erbjuds även via Zoom