Bildterapi - när inte orden räcker till.

En bild uttrycker känslor som den som målar inte alltid är medveten om.

Vad är bildterapi?- Samtal med kreativt skapande


Genom bildterapi får deltagaren möjlighet att utforska sig själv på ett djupare plan och upptäcka nya sidor av sin personlighet. Processen består av kreativt skapande, reflekterande och bearbetande samtal.

Skapandeprocessen öppnar upp för samtal som annars kan kännas tunga och svåra. De flesta som genomgått bildterapi känner att det har hjälpt dem att bearbeta svåra situationer i livet.

Bildterapi kan hjälpa deltagaren att:

Minska stress
Få bättre självinsikt och självkänsla
Lära känna sin egen personlighet
Aktivera flera delar av hjärnan
Uttrycka känslor som känns svårtolkade

Personer som har problem i vardagslivet vänder sig ofta till bildterapi för avslappning och för att uttrycka känslor de saknar ord för. Många gånger kan bildterapi hjälpa personer med depression eller ångest att komma tillbaka till arbetslivet.

Du får en större medvetenhet om dig själv, dina mönster och det som stör i ditt liv och din vardag.

Du ökar din förmåga att välja, göra, tänka och känna på ett nytt sätt.

Du behöver inte längre vara fången i att göra som du alltid har gjort och få samma resultat som du alltid har fått.
Tjänsten erbjuds även via Zoom