Inspiration, kreativitet, förändring & livskvalitet!

Erbjudande
Boka 3st Body Code eller Emotion Code behandlingar och spara 300kr 

Vad är Body Code, Emotion Code och Heart wall?

"Den jobbiga känslan, trycket, som jag gått med så länge verkar ha försvunnit"

" Jag känner mig lätt och fri"

Body Code är en energibehandling som handlar om att identifiera obalanser i kroppen som kan orsaka olika typer av fysiska och känslomässiga problem. Det kan gälla alla aspekter av hälsa - inklusive känslomässiga, energimässiga, näringsmässiga, strukturella, infektioner och toxicitet.
Body code handlar om att upptäcka och släppa på obalanser för att skapa förutsättningar för kroppen att återställa sin egen hälsa.
Emotion Code är en del av Body Code som hjälper oss att frigöra lagrade känslomässiga blockeringar som stör vår energikropp och hälsa.
Heart wall- Hjärtmur är en del av emotion code, skapad av vårt undermedvetna som ett skyddande mur av känslor som omger vårt hjärta.


Jag är certifierad Body Code och Emotion Code terapeut och använder ett holistiskt perspektiv när jag hjälper dig att avlägsnar din hjärtmur, i bland finns det andra energi obalanser som ligger i hop med din hjärtmur. Obalanserna kan finnas på flera nivåer än det emotionella. Obalanser som programmeringar, meddelande, energiband, sabotage, obalanser i organ, kropp och energifält  mm.

Vi låter ditt undermedvetna visa vägen, visa oss om det finns flera obalanser som behöver komma upp för att du och din hjärtmur
att släppa och läka.


Body Code 

Visste du att stress, negativa känslor, skador, toxiner och smärtsamma upplevelser kan lagras i din kropp ända ner på cell nivå om de inte bearbetas.
Dessa obalanser kan ge psykiska och fysiska symtom i kroppen
Med Body Code identifierar och behandlar obalanserna i kroppen. 

Body Code handlar om energikroppens hälsa, då den ligger till grund för kroppens fysiska och psykiska hälsa. Terapeut och klient arbetar tillsammans för att hitta och frigöra instängda energier (Fysiskt, mentalt och emotionellt bagage).  Vi använder oss av muskeltestning (kinesiologi) för att upptäcka och korrigera blockerade akupunkturbanor och energicenter i kroppen som även kallas chakran.
När underliggande obalanser släpper kan kroppen börja läka.

Emotion Code

The Emotion Code är en metod :

-som frigör lagrade känslomässiga blockeringar som stör vår energikropp.

-för att hitta och avlägsna instängda känslor i kroppen, i syfte att återställa kroppens naturliga läkning och energibalans.


Händelser som skapar starka känslor som långvarig stress, trauma, olyckor och andra påfrestande upplevelser kan skapa blockeringar i våra kroppar.

Blockeringar kan skapa oro, ångest, uppgivenhet, spänningar och smärta i våra system. De kan hålla oss tillbaka i livet och hindra oss från att uppleva glädje och livskvalitet.
Vi använder muskeltester för att kommunicera med kroppen i Emotion Code, för att hitta och lösa de känslomässiga blockeringarna.
Genom behandling med Emotion Code kan tidigare negativa mönster och upplevelser försvinna eller bli mer hanterbara.

Heart wall-Hjärtmur

-Byggs upp för att skydda hjärtat från smärta.
Hjärtmuren består av negativa känslor som inte kunde bearbetas när de uppstod.
Hjärtmuren kan påverka din förmåga att känna och ta emot kärleken i livet. Den kan göra att du känner ångest, depression, oro och smärta i bröstkorg, axlar och nackområdet .

Vad är Emotion Code?

Grundaren Dr Bradley berättar om Emotion Code