Samtal & Coaching

   I samtalet möts vi där du är.
  • Längtar du efter en förändring i livet?
  • Har du drömmar, mål och önskningar i livet som du önskar att uppnå men inte kommer vidare?
  •  Sitter du fast i tankar och beteende som inte leder dig framåt?
  • Behöver du få lätta på hjärtat, få prata ut om tex stress, osäkerhet, oro, ångest, relationer, arbetslivet eller annat som känns viktigt för dig?
Med fokus på dig och samtalet arbetar vi med olika verktyg för att söka lösningar och redskap som du kan ta med dig i livet. 
Tjänsten erbjuds även via Zoom & telefonsamtal

Energimedicin

Emotion Code hjälper till att lösa upp negativa känslor som fastnat i kroppen.
Tjänsten erbjuds även via Zoom & telefonsamtal

Kroppsorienterad terapi

Hjälper till att lösa upp spänningar och stagnationer som har satt sig kroppen. 


Bildterapi

 När orden inte räcker till kan de kreativta skapande och reflekterande samtalet hjälpa till nya insiker och ny riktning.
Tjänsten erbjuds även via Zoom