Kroppsorienterad terapi

Har du problem med spänningar och stagnationer som satt sig i kroppen? 
Då kan kroppsorienterad terapi hjälpa dig.

En behandling som hjälper till att lösa upp spänningar och stagnationer som har satt sig kroppen.
Genom kommunikation med kroppen arbetar vi på de nivåer som kroppen bjuder in till.
Våra kroppar minns och vi lagrar minnen i våra kroppar. Spänningar, stress och smärta kan vara symtom på dessa minnen.
Aktivering och bearbetning av akupunkter, muskler, senor och fascior påverkar parasympatiska nervsystemet som på en djup nivå hjälper kroppen till återhämtning och läkning. Kroppen strävar ständigt efter balans och kompenserar för att läkning ska kunna ske. 
Att använda olika kanaler för kommunikation med kropp, hjärta och hjärna hjälper kroppen att läka på fler plan. Att förstå och medvetandegöra obalanser är en viktig del i ett förändringsarbete på både ett psykisk och fysisk plan.
Behandlingen ökar kommunikationen mellan hjärna, hjärta och kroppens olika system och organ, vilket ger kroppen möjlighet att svara an och få tillgång till ny information.

Utifrån vad du och din kropp behöver används olika behandlingsmetoder som Massage, Zone Technique,  Emotion Code, Body Code Soul Body Fusion och Samtal.